ऑगस्ट ३१, २००८

(इ) सकाळचा बातम्या आइकता का तुम्ही?

माझा सारखे तुम्ही पण नियमीत सकाळ-ची इ-आवॄत्ति वाचता का? आता अस्स्ल मराठीत त्यातल्या ठळक बातम्या ऐकणे पण शक्य आहे. इ-सकाळ चा वेबसाईटवर उजवीकडे दाखवलेले चित्र शोधा (तिथे हि ते उजवीकडेच आहे), व त्यावर क्लिक करा.

सकाळ नि सुरू केलेला हा प्रयोग तुम्हाला नक्की आवडेल!

२ टिप्पण्या:

Samrat Phadnis म्हणाले...

हॅलो,
धन्यवाद.

- सम्राट फडणीस

aquablog म्हणाले...

Hello from Russia!!!

Some time ago I try to find a lot of interested information... The Internet is big... I find your blog... I think, - your blog is good!!! I like it!!!